Skip to content

اسپانسرشیپ

مهاجرت از طریق خویشاوندی

از طریق برنامه اسپانسرشیپ ، افراد مقیم کانادا و یا سیتیزن کانادا می توانند والدین یا پدربزرگ و مادربزرگ همراه فرزندان زیر ۲۲ سال آنها را به کانادا آورده و برای آنها اقامت دائم دریافت نمایند.
به منظور درخواست اقامت دائم برای والدین ، فرزندان آنها ( اسپانسر) باید شرایط زیر را دارا باشد:

 • حداقل ۱۸ سال داشته باشند
 • ساکن و مقیم دائم کانادا باشند
 • توانایی و تمکن مالی برای ساپورت والدین را دارا باشند (میزان درآمد سالیانه بسته به تعداد افراد خانواده بعلاوه والدین متغیر می باشد در سه سال گذشته + ۳۰)
 • تعهد به حمایت مالی ۲۰ سال بسته به سن آنها
تعداد افراد خانواده بعلاوه والدین
2020
2019
2018
۲ نفر
$32,270
$41,007
$40,379
۳ نفر
$39,672
$50,414
$49,641
۴ نفر
$48,167
$61,209
$60,271
۵ نفر
$54,630
$69,423
$68,358
۶ نفر
$61,613
$78,296
$77,095
۷ نفر
$68,598
$87,172
$85,835
به ازای هر نفر (اگر تعداد افراد بیشتر از ۷ نفر است)
$6,985
$8,876
$8,740

از طرفی دیگر، والدین یا پدر بزرگ و مادربزرگ و فرزندان وابسته آنها می بایستی از لحاظ قانونی و پزشکی صلاحیت لازم را داشته باشند. به همین منظور در جریان بررسی پرونده افسر مهاجرت از آنها درخواست ارائه عدم سوء پیشینه و تست سلامت و صحت پزشکی و همچنین انگشت نگاری درخواست خواهد کرد.

برنامه اسپانسرشیپ والدین هر ساله مورد بررسی و گاها تغییر میکند . به طور مثال در سال ۲۰۱۹، این برنامه تعداد ۲۰۰۰۰ هزار پرونده به صورت آنلاین دریافت نمود که همه آنها موفق به دریافت اقامت دائم گردیدند.

از طریق برنامه اسپانسرشیپ همسر، افرادی که دارای اقامت دائم کانادا یا سیتیزن کانادا هستند می توانند برای همسر و یا پارتنر خود ( شخصی که بدون ازدواج کردن با هم به مدت حداقل یکسال در یک خانه زندگی کرده اند) درخواست اقامت دائم کانادا نمایند. پرونده های اسپانسرشیپ همسر در دو گروه Inland و Outland تقسیم بندی میشوند.

به منظور درخواست اقامت از روش اسپانسرشیپ همسر، فرد اسپانسر باید شرایط زیر را داشته باشد:

 •  سن بالای ۱۸ سال 
 •  مقیم دائم کانادا و یا سیتیزن کانادا باشد
 • در حال حاضر ساکن کانادا بوده و تا زمان اخذ اقامت همسر در کانادا ساکن باشد
 •  ازدواج رسمی در داخل یا خارج از کانادا ( ازدواج قانونی مورد تایید آن کشور)صورت گرفته باشد
 • تعهد نامه حمایت مالی همسر را برای مدت ۳ سال امضاء نماید که او را متعهد به تامین هزینه های اولیه زندگی فرد اسپانسر شونده بدون قید و شرط مینماید.
 • در صورتی که همسر دارای فرزند باشد توانایی مالی جهت حمایت مالی همسر به همراه فرزند(ان) را داشته باشد
 •  باید همسر خود را از لحاظ مالی حمایت نموده و اطمینان حاصل نماید که همسر او نیازی به کمک های مالی دولتی نداشته باشد.
 • سابقه زندانی شدن در کانادا و یا ورشکسته گی در کانادا نداشته باشد
 • نامه اخراج از کانادا دریافت نکرده باشد
 • در ۳ سال گذشته اسپانسر فرد دیگری نبوده باشد

همسر فرد اسپانسر ( اسپانسر شونده) نیز باید دارای شرایطی باشد که در زیر به آنها اشاره شده است:

 • سن بالای ۱۶ سال
 • دارای پاسپورت معتبر
 • اگر در داخل کانادا ازدواج کرده اند باید به طور قانونی (ویزای توریستی یا کاری ) وارد شده باشد
 • ازدواج به منظور دریافت اقامت صورت نگرفته باشد
 • پس از دریافت اقامت امکان اسپانسر کردن فرد دیگری را به عنوان همسر تا ۵ سال ندارد

تفاوت اسپانسرشیپ Inland و Outland

اگر همسر شما خارج از کانادا زندگی می‌کند، پرونده در گروه outland قرار گرفته و در طول مدت بررسی پرونده ،‌ اسپانسر می توانید درخواست ویزای توریستی برای همسر خود نماید.
اگر همسرتان با شما در کانادا زندگی می‌کند، پرونده در گروه Inland قرار گرفته و شما میتوانید برای همسر خود تقاضای ویزای کار نمایید تا همسر شما تا زمان دریافت اقامت دائم اجازه کار در کانادا را داشته باشد.