Skip to content

اخذ شهروندی و تمدید کارت

اخذ شهروندی و یا تمدید کارت اقامت

کارت اقامت دائم PR برای افرادی صادر میشود که پروسه مهاجرت آنها به کانادا پایان یافته و موفق با دریافت اقامت دائم کانادا شده باشند. در بیشتر برنامه مهاجرتی زمانی که متقاضی برای اولین بار وارد خاک کانادا می شود مراحل صدور این کارت در بدو ورود آنها توسط افسر مهاجرت و پس از تایید مدارک مهاجرتی آنها به کانادا در فرودگاه صورت می پذیرد. کارت PR افراد خانواده در بازه زمانی ۴ تا ۶ هفته بعد از ورود به آدرسی که در بدو ورود به افسر داده شده ارسال میشود.
طبق قانون اداره مهاجرت کانادا،‌ ، کلیه متقاضیان دارای اقامت دائم کانادا که در ۵ سال گذشته ۲ سال یا ۷۳۰ روز به صورت پیوسته یا ناپیوسته در کانادا حضور فیزیکی داشته اند، می توانند برای تمدید کارت اقامت خود از داخل خاک کانادا اقدام نمایند. در صورتیکه تعداد روزهای حضور فیزیکی آنها به ۷۳۰ روز نرسیده باشد کارت اقامت دائم آنها باطل شده و اقامت خود را از دست خواهند داد. اداره مهاجرت در هیچ صورتی کارت اقامت دائم را در خارج از کانادا صادر نمی نماید.
به طور کلی اعتبار کارت اقامت یا PR CARD پنج سال بوده و تنها در داخل کانادا قابل تمدید می باشد. در برخی موارد افراد ممکن است کارت اقامت خود را گم کرده و یا اعتبار این کارت زمانیکه در خارج از کانادا هستند به اتمام رسیده باشد. در این صورت باید درخواست TRAVEL DOCUMENT خود را به نزدیک ترین سفارت کانادا ارسال نمایند و تا زمان دریافت TRAVEL DOCUMENT قادر به ورود به خاک کانادا نخواهند بود.

 

تمدید کارت اقامت PR بدون حضور فیزیکی در کانادا

تنها در سه صورت امکان تمدید کارت اقامت بدون حضور فیزیکی در کانادا وجود دارد:

 • متقاضی در خارج از کانادا با همسر، پارتنر یا والدین خود که سیتیزن کانادا هستند به سر میبرد.
 • متقاضی برای یک شرکت کانادایی یا دولت کانادا در خارج از کانادا مشغول به کار می باشد.
 • متقاضی به دلیل بیماری بستگان نزدیک خود ( والدین یا فرزندان) و شرایط اضطراری پزشکی آنها مجبور به زندگی در خارج از کانادا شده باشد.

اگر هر یک از شرایط بالا باعث شود که فرد دارای اقامت دائم کانادا ۷۳۰ روز را در کانادا حضور نداشته باشد، باید مدارکی که این شرایط را کاملا توجیه کند به افسر مهاجرت ارایه نموده و در صورت متقاعد کردن افسر، کارت اقامت آنها برای یک دوره ۵ ساله دیگر تمدید میشود.

ابطال کارت اقامت PR

باطل شدن کارت اقامت به معنای از دست دادن اقامت دائم کانادا نبوده، زیرا از این کارت بیشتر مواقع به عنوان مجوز ورود و خروج کانادا استفاده میشود. برخی شرایط ابطال کارت اقامت کانادا عبارتند از:

 • پس از اخذ تابعیت و شهروندی کانادا کارت اقامت باطل میشود.
 • ابطال کارت اقامت بر اساس تصمیم اداره مهاجرت کانادا و لغو وضعیت اقامت فرد صورت گرفته است.
 • نامه Removal Order (دستور خروج از کانادا) برای فرد صادر شده باشد.
 • سازمان PRRA یا RPD اقامت دائم فرد را لغو نموده باشد.

در صورت باطل شدن اقامت، فرد حق اعتراض داشته و باید اعتراض خود را از طریق وکیل به دادگاه ظرف مدت ۳۰ روز ( اگر در داخل کانادا حضور دارد) و یا ۶۰ روز ( اگر در خارج از کانادا حضور دارد) ارایه نماید.

اخذ شهروندی کانادا

به طور کلی اخذ شهروندی کانادا از دو طریق امکان پذیر است:

 • متولد شدن در کانادا
 • یا از طریق اخذ اقامت دائم

به منظور اخذ شهروندی کانادا متقاضی می بایست دارای شرایط زیر باشد:

 • در ۵ سال گذشته ۳ سال را در کانادا سکونت داشته باشد(۱۰۹۵ روز)
 • حداقل ۱۸ سال سن داشته باشد
 • مالیات خود رادر سه سال گذشته پرداخت کرده باشد
 • نمره قبولی در امتحان سیتیزن شیپی را گرفته باشد
 • توانایی برقراری ارتباط به زبان انگلیسی یا فرانسه را داشته باشد (حداقل CLB 4)

افرادی که زیر ۱۸ سال و بالای ۵۴ سن دارند نیازی به اثبات توانایی برقراری ارتباط به زبان انگلیسی یا فرانسه را ندارند. این افراد همچنین نیازی به گذراندن امتحان سیتیزن شیپی ندارند.

افرادی که صلاحیت دریافت شهروندی کانادا را ندارند به شرح زیر می باشند:

 • دستور اخراج آنها از کانادا صادر شده است
 • دارای سوابق کیفری و جنایی در داخل یا خارج از کانادا هستند و یا در زندان به سر میبرند
 • اگر در گذشته درخواست اقامت دائم آنها به دلیل ارائه مدارک جعلی و اطلاعات نادرست رد شده باشد
 • اگر در گذشته شهروندی آنها لغو شده باشد

به منظور اثبات توانایی افراد در زمینه زبان انگلیسی یا فرانسه ارایه یکی از مدارک زیر کافی است:

 • نتیجه امتحان زبان آیلتس یا CELPIP و یا هر امتحانی که مورد تایید اداره مهاجرت کانادا باشد.( حتی اگر این امتحان را سالها پیش به منظور اخذ اقامت داده باشید و از تاریخ اعتبار آن گذشته باشد)
 • دیپلم یا ریز نمرات تحصیل به زبان انگلیسی یا فرانسه داخل یا خارج از کانادا
 • مدرکی دال بر شرکت در دوره های زبان که از طرف دولت کانادا برای مهاجرین برگزار میشود و گرفتن CLB4 یا بالاتر در این دوره ها

مزایای دریافت شهروندی کانادا